WYKŁADOWCY

zespoły kameralne/ chamber groups

Szymon Bywalec

biogram

głos/ voice

Joanna Freszel

biogram

fortepian/ piano

Adam Kośmieja

biogram

skrzypce/ violin

Anna Kwiatkowska

biogram

flet/ flute

Ewa Liebchen

biogram

wiolonczela/ cello

Mikołaj Pałosz

biogram

klarnet/ clarinet

Julian Paprocki

biogram

perkusja/ percussion

Milosz Pękala

biogram

elektronika/ electronics

Mateusz Ryczek

biogram

fortepian/piano

Martyna Zakrzewska

biogram

zdjęcia/ photos: Szymon Bywalec – Izabela Lechowicz, Joanna Freszel – Jacek Poremba, Adam Kośmieja – Bartek Barczyk, Anna Kwiatkowska – Anita Wąsik-Płocińska, Ewa Liebchen – Tomek Sikora, Mikołaj Pałosz – Anita Wąsik-Płocińska, Julian Paprocki – Katarzyna Sadowska, Miłosz Pękala – M. Kmita, Mateusz Ryczek – Piotr Nowaczyński