ZAJĘCIA

Zajęcia w klasach instrumentów i  głosu zaczynają się 28 lipca i odbywają się codziennie rano do przerwy obiadowej. W trakcie całego kursu każdy uczestnik bierze udział w lekcjach indywidualnych z wykładowcą swojego instrumentu bądź głosu, trwających 60 minut. Czas po przerwie obiadowej  poświęcony jest na pracę w zespołach kameralnych liczących od 3 do 7 osób oraz pracę indywidualną. Nadrzędną opiekę nad pracą kameralistów sprawować będzie dyrygent Szymon Bywalec, pomagać mu w tym będą wszyscy wykładowcy.
Przydział do zespołów kameralnych odbędzie się na podstawie formularzy zgłoszeniowych wypełnionych przez uczestników. Dodatkowe materiały określające kompetencje uczestników w zakresie nowej muzyki, w tym własne nagrania, ułatwią proces przydzielania do zespołów oraz wybór odpowiedniego repertuaru. Kursy są otwarte dla wszystkich zainteresowanych poznaniem i pogłębianiem znajomości zagadnień związanych z wykonywaniem zaawansowanych form muzyki XX i XXI wieku – zarówno młodzi muzycy dysponujący pewnymi kompetencjami, jak osoby o mniejszym doświadczeniu w tym zakresie otrzymają programy zajęć odpowiednie do potrzeb i oczekiwań.
Materiały nutowe, które będą podstawą pracy indywidualnej oraz w zespołach uczestnicy otrzymają najpóźniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursów. Uczestnicy mogą zgłaszać własne propozycje utworów, nad którymi chcieliby pracować na zajęciach.
Uczestnikami kursów mogą być wszystkie osoby w wieku od 16 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów.