PROJEKT

NOWA MUZYKA, NOWI WYKONAWCY, NOWA PUBLICZNOŚĆ

Projekt współpracy Fundacji Muzycznej „Harmonie i Hałasy” z BIT20 Ensemble z Bergen opiera się na wspólnych zasadach, które przyświecają ich działalności. Obie organizacje promują współczesną muzykę poprzez działania wykraczające daleko poza znawców i profesjonalistów. Grupą docelową ich działań są wszyscy chętni poznawania nowych światów muzycznych, ale także dzieci i młodzież bez muzycznych umiejętności oraz młodzi muzycy na początku swej kariery zawodowej. Niniejszy projekt obejmuje trzy rodzaje działań:
Letnie kursy dla młodych muzyków z Polski i Norwegii zainteresowanych wykonawstwem zaawansowanej muzyki współczesnej. Wśród kadry nauczycielskiej znajdą się czołowi wykonawcy współczesnego repertuaru z obu krajów. Kursy odbędą się w 2022 i 2023 roku w Bydgoszczy.
Projekty partycypacyjne, które obejmują wspólne działania kompozytorów i profesjonalnych muzyków z młodymi ludźmi o niewielkich lub zerowych umiejętnościach muzycznych. W tych działaniach łączy się rozwijanie kreatywności i wrażliwości na nowe światy dźwięków z zamiarem przybliżenia młodzieży utworów w wykonaniu muzyków norweskich i polskich. Projekt obejmuje również przygotowanie wykonań utworów przeznaczonych dla początkujących i średnio zaawansowanych instrumentalistów.
W programach koncertowych wykonywanych przez BIT20 i polskich muzyków w Polsce i w Norwegii znajdą się wybitne utwory ostatnich dziesięcioleci, które przybliżą publiczności współczesną scenę nowej muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem artystycznego dorobku krajów partnerów.
W projekcie cele edukacji muzycznej i budowania widowni łączą się z działaniami przeciwko ksenofobii i promowaniem otwartości na inne kultury i mniejszości etniczne w obu krajach. Wykonanie przez BIT20 muzyki Olgi Neuwirth z powstałym w 1924 roku filmem „Die Stadt ohne Juden” („Miasto bez Żydów”) będzie służyć pokazaniu genezy i konsekwencji antysemityzmu. Częścią bogatego programu wydarzeń jest projekt Fundacji Muzycznej „Harmonie i Hałasy” poświęcony irańskim kompozytorkom, kobietom świata islamskiego, które dążą do spełnienia swoich aspiracji.
Partnerami projektu są dwa spośród najważniejszych festiwali muzyki współczesnej w Polsce: Warszawska Jesień i Kody w Lublinie. Współpracują w nim również Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Polska Rada Muzyczna, Rada Okręgu Vestland, Akademia im. Griega w Bergen, Festiwal Muzyki Eksperymentalnej Borealis w Bergen.