WYDARZENIA

NOWA MUZYKA, NOWI WYKONAWCY, NOWA PUBLICZNOŚĆ – WYDARZENIA

● Projekt „Wokół Pierrota”. Pierrot Lunaire Arnolda Schönberga, klasyczne dzieło awangardy początków XX wieku posłuży za temat muzycznych „komentarzy” oraz działań partycypacyjnych. Prezentacje w Lublinie (14 maja 2022) i w Bergen (11 listopada 2022).

● Wakacyjne kursy nowej muzyki dla młodych wykonawców prowadzone przez czołowych specjalistów w tej dziedzinie. Bydgoszcz 2022 (28 lipca – 6 sierpnia) i 2023.

● Koncert BIT20 Ensemble na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (21 września 2022). W programie muzyka Olgi Neuwirth do powstałego w roku 1924 filmu Die Stadt ohne Juden ukazującego źródła antysemityzmu.

● Koncert BIT20 Ensemble na Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” w Lublinie. Muzyka twórców norweskich łącząca nowe nurty z norweską tradycją.

● Koncerty muzyki kompozytorek z Iranu na instrumenty perskie i europejskie w kontekście przedstawiającym problemy aktywnych twórczo kobiet w tym kraju. Prezentacje w Warszawie i w Bergen.

● Wspólny koncert BIT20 Ensemble i muzyków polskich w Bergen.

Daty, miejsca i programy wydarzeń ogłaszane będą w zakładce Aktualności.