Media

Wokół Pierrota/Around Pierrot, 14/05/2022 Festiwal KODY, flow unit ensemble
Wokół Pierrota/Around Pierrot, 14/05/2022, Festiwal KODY, Lublin
Wokół Pierrota/Around Pierrot, 14/05/2022, Festiwal KODY, Lublin

Uczestnicy i wykładowcy po koncercie finałowym Wakacyjnych Kursów Nowej Muzyki w Bydgoszczy/ Participants and lecturers after the final concert of the New Music Summer Courses in Bydgoszcz/ foto/photo: Martyna Chmura