AKTUALNOŚCI/ UPCOMING EVENTS

28/07-6/08/2022, BYDGOSZCZ, WAKACYJNE KURSY NOWEJ MUZYKI/ NEW MUSIC SUMMER COURSES

Miejsca/ Venues: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego/ Feliks Nowowiejski Academy of Music; Miejskie Centrum Kultury/ Municipal Culture Centre

Zajęcia/ Classes: flet, klarnet, fortepian, skrzypce, wiolonczela, perkusja, głos, elektronika, zespoły kameralne/ flute, clarinet, piano, violin, cello, percussion, voice, electronics, chamber groups

Koncerty z udziałem wykładowców i uczestników/ Concerts with performances of teaching staff and participants

Klasyka awangardy XX wieku i najnowsze trendy w muzyce/ 20th century avant-garde classics and new developements in music

14/05/2022, 18:00, LUBLIN, TEATR STARY, JEZUICKA 18
Arnold Schönberg – Pierrot Lunaire i muzyczne „komentarze”/ with music”comments”: Sławomir Woiciechowski – Przywołanie; Marta Śniady – Zwisa jej z księżyca mój śmiech bo żyć to nie przelewki; Piotr Tabakiernik – Inna nostalgia
Wykonawcy/ performers: Joanna Freszel – sopran/ soprano; Szymon Bywalec – dyrygent/ conductor; flow unit: Ewa Liebchen – flety/ flutes; Julian Paprocki – klarnety/ clarinets, Adam Kośmieja – fortepian/ piano; Anna Kwiatkowska – skrzypce/ violin; Paweł Czarny – altówka/ viola; Mikołaj Pałosz – wiolonczela/ cello, młodzi performerzy z Lublina/ young performers from Lublin